Cenník

Názov terapieDĺžkaCena
Vstupná konzultácia čínskej medicíny120 min50 EUR
Kontrolná konzultácia čínskej medicíny60 min25 EUR
Športová masáž express30 min20 EUR
Športová masáž štandard60 min35 EUR
Športová masáž maxi90 min50 EUR
Psychohygiena – Lenka UrbanDĺžkaCena
Osobný koučing *)90 min35 EUR
Emočný koučing a sebapoznávanie 90 min40 EUR
Riadené vizualizácie90 min40 EUR
Komunikácia vo vzťahoch90 min40 EUR
Ako zvládať konflikty a citlivé či nepríjemné témy 90 min40 EUR
*) Osobný koučing zahŕňa:
> Osobný koučing zameraný na hľadanie riešenia a realizáciu akcií
> Sprevádzanie životnými zmenami
> Podpora pri životných rozhodnutiach
> Podpora pri hľadaní súvislostí medzi životným štýlom a zdravotnými ťažkosťami
Top