Ochrana osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR – Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej iba “Nariadenie“.

I. Kto je Prevádzkovateľ?

Ing. Lenka Urban a Ing. Daniel Urban, majitelia AHA Effect s.r.o., so sídlom Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava, IČO: 50179217, zapísanej v obchodnom registri a vedenej u Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 109396 / B. Spoločne prevádzkujeme webovú stránku www.dutherapy.com. Vaše osobné údaje spracovávame ako spoloční prevádzkovatelia podľa čl. 26 Nariadenia (ďalej iba „spoloční prevádzkovatelia“), t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. Rozdelenie týchto aktivít medzi nami je presne zadefinované v našej Vzájomnej dohode podľa čl. 26 Nariadenia.

Bez ohľadu na rozdelenie zodpovednosti spoločnými prevádzkovateľmi v dohode, máte právo uplatniť svoje právo u každého prevádzkovateľa a svoj nárok voči každému prevádzkovateľovi.

II. Kontaktné údaje na prevádzkovateľov

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. číslach:

Lenka Urban 0911 883 909
Daniel Urban 0907 999 959
alebo na e-mail: dutherapy@gmail.com.

Prehlasujeme, že ako spoloční prevádzkovatelia vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR, a že: budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu; ďalej že plníme podľa článku 13 Nariadenia informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov; a že vám umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

III. Kto je Sprostredkovateľ?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané nami, t.j. spoločnými prevádzkovateľmi, osobné údaje však pre nás môže spracovávať aj tento sprostredkovateľ:

 • Reenio online rezervačný formulár; GARVIS Solutions s.r.o.; MSIC Ostrava, budova VIVA, Technologická 376/5, Ostrava – Pustkovec, 708 00, Česká republika, IČ: 28659058, DIČ: CZ28659058
 • WEDOS – poskytovateľ domény a webhostingu; WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708
 • GEMIS s.r.o. – vedenie účtovníctva, Strečnianska 4, 851 01 Bratislava, IČO: 35932643, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vl. č. 35815/B
 • Mailchimp – on-line rozhranie na posielanie hromadných emailov; Privacy Officer, privacy@mailchimp.com, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • a ďalšie, všeobecne známe spoločnosti – Facebook, Google, Google Analytics

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania dát. V takomto prípade sa zaväzujeme, že pri výbere budeme na spracovateľov dát klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám.

 IV. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 1. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, telefónne číslo nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. kvôli zmene alebo potvrdení dohodnutého termínu, informovaniu ohľadom pripravených bylín, informovaniu ohľadom plánovaného  podujatia, na ktoré ste sa prihlásili a iným komunikačným účelom). Tieto informácie uchovávame pre našu potrebu po dobu 3 rokov od nadobudnutí kontaktu.

 1. Vedenie účtovníctva

Ak ste našim zákazníkom a platíte prevodom na bankový účet, vaše osobné údaje v rozsahu meno, poštová adresa, popr. IČO (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.  Tieto informácie uchovávame po dobu 10 rokov od nadobudnutí kontaktu.

 1. Marketing

Zasielanie newsletterov, pozvánok na podujatia. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznamov. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho preukázateľného súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 1. Komunikácia cez kontaktný formulár

Na našich webových stránkach www.dutherapy.com je umiestnený kontaktný formulár, cez ktorý nás môžete kontaktovať. K tomuto účelu potrebujeme vedieť váš email, meno a prípadne telefónne číslo, ktorého vyplnenie však nie je povinné. Tieto informácie uchovávame pre našu potrebu po dobu 3 rokov od nadobudnutí kontaktu.

 1. Rezervácia termínov cez rezervačný systém Reenio

V hlavnom menu našich webových stránok www.dutherapy.com je umiestnený odkaz na rezervačný formulár (“Rezervácia termínu“), cez ktorý sa môžete objednávať na terapie a masáže. Pre vytvorenie rezervácie je potrebné registrovať sa do systému Reenio a uviesť svoje meno, email a telefónne číslo a vytvoriť si osobitné heslo na prístup k svojim rezerváciám. Tieto informácie uchovávame pre našu potrebu po dobu 3 rokov od nadobudnutí kontaktu.

 1. Fotografická dokumentácia – zo živých akcií a referencie
  Ak sa zúčastníte niektorej z našich akcií, ktoré sa usporadúvajú naživo, je možné, že vás zachytí objektív nášho fotoaparátu. Fotografie alebo videa robíme kvôli oživeniu našej webovej prezentácie a ako ukážku toho, čo sa u nás deje – ako reportáž z akcie. Okrem vystavenia fotiek / videí na našich webových stránkach dutherapy.com budeme zdieľať fotky / videa aj na našej facebookovej fan page. To všetko len a iba s vaším preukázateľným súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať podľa čl. 7 Nariadenia GDPR.

Pretože chceme rešpektovať vaše súkromie a právo na anonymitu na organizovaných akciách, dovolíme si vás upozorniť na možnosť fotenia / nakrúcania vopred a to jednak zaslaním informačného emailu s možnosťou udeliť nám elektronický súhlas so zverejnením vašej fotografie / videa na a) webových stránkach dutherapy.com a b) facebookovej fan page – https://www.facebook.com/dutherapy/, tak papierovou formou priamo na mieste akcie v priebehu registrácie.

Tieto pravidla platia aj pre písomné referencie, ktoré si dovolíme uverejniť iba s vašim súhlasom na našich webových stránkach alebo fan page.

Fotografie, videa a referencie uchováme v našej databáze, kým svoj súhlas neodvoláte, prípadne do doby, ktorú si určíte pri udeľovaní vášho súhlasu. Takto stanovená doba bude súčasťou dokladu o udelení súhlasu.

V. Cookies

Stránka dutherapy.com nepoužíva žiadne vlastné “Cookies”. Na stránke je umiestnený kód “Google Analytics”, ktorý využíva “Cookies” na analýzu návštevnosti našich stránok.

To znamená, že pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré stránky si prezeráte. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem prevádzkovateľov, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookies súbory sú spoločnosťou Google Inc. spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Ďalej, pretože na stránke je vložený plugin na Facebookovu fan page https://www.facebook.com/dutherapy, je aktívny i “Cookies“ pre facebook.

Naše webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať v nastavení vášho prehliadača.

Súhlas so zberom Cookies udeľujete v informačnom paneli kliknutím na tlačidlo Súhlasím.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená u jednotlivých cookies. Tu zistíte tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na ikonu “i“ naľavo od webovej adresy – Zobraziť informácie o stránkach.

Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies môžete vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

VI. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

VII. Poskytovanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Mimo EÚ spracovávajú dáta spoločnosti Google (Google Analytics), Facebook a Mailchimp, ktorých ochrana osobných údajov je v súlade s platným GDPR. 

VIII. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie právnické či fyzické osoby, ktoré sú v pozícii sprostredkovateľov. Najmä sa jedná o poskytovateľov dátových úložísk a softvérových aplikácií. So sprostredkovateľmi máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí. Zoznam spracovateľov nájdete v odseku III.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak mi takúto povinnosť ukladá zákon (t.j. Najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený vyžadovať predloženie osobných údajov).  

IX. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: dutherapy@gmail.com

 1. Máte právo na informácie, ktoré sú plnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 2. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, ktoré vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 3. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo považujete vaše osobné údaje za neaktuálne, neúplné alebo chybné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. V takomto prípade nás prosím kontaktujte na dutherapy@gmail.com a my zmeny vykonáme do 7 dní od doručenia vašej žiadosti.
 4. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, prípadne sa domnievate, že realizujeme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu. V takomto prípade nás prosím kontaktujte na dutherapy@gmail.com a my zmeny vykonáme do 7 dní od doručenia vašej žiadosti.
 5. Podľa čl. 18 môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznamov). 
 1. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre účely ponuky, obchodu a služieb, alebo súhlas so zverejnením fotografií, videí či referencií. Urobiť tak môžete zaslaním elektronickej žiadosti na email dutherapy@gmail.com. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním. 
 1. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznamov: E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktmi a službami vám zasielame, ak ste naším zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.  
 1. Právo na prenositeľnosť: Za podmienok stanovených v čl. 20 Nariadenia GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi. Na vyhotovenie potrebujeme aspoň 30 dní.  
 1. Právo na výmaz: Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému i zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
  V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom. (V GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).  
 1. Právo na sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na Úrade na ochranu osobných údajov: Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade, alebo ak je to potrebné k vybaveniu, vás vyzveme k doplneniu chýbajúcich informácií v stanovenej lehote. Ak nebude sťažnosť doplnená, nebude môcť byť vybavená. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní a začína plynúť prvým pracovným dňom po jej doručení či doplnení. 

Na postup prevádzkovateľov možno podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 X. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že tak, ako my, aj naši sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

Top