Čínska medicína

Čínska medicína bola v Číne pôvodne medicínou preventívnou a lekári boli hodnotení a platení podľa toho, ako dlho zostal človek, ktorého mali vo svojej starostlivosti, zdravý, vitálny a odolný voči nákazlivým chorobám.

14016267 - spa stones balance, colorful summer sky background, silhouette of stacked pebbles and butterfly, beautiful nature, peaceful beach sunset, conceptual image of stable life and harmony

Zároveň, vďaka svojmu holistickému, tj. celostnému pohľadu na človeka, kedy sa berú do úvahy symptómy celého jeho tela, mysle aj duše (tj. emocionálny stav), dokáže čínska medicína pomôcť s mnohými zdravotnými, často chronickými ťažkosťami, ktoré západná medicína nevie vyliečiť, len zmierňovať príznaky predpisovaním lieku s mnohými vedľajšími účinkami. Pomocou diagnostiky v rámci čínskej medicíny dokážeme odhaliť niektoré problémy a súvislosti skôr ako diagnostika západnej medicíny.

Hlavný rozdiel medzi čínskou a západnou (alopatickou) medicínou je v tom, že čínska medicína, ktorá má korene v tradičnej kultúre starej cez 5000 rokov, sa zaoberá ľudským telom ako celkom, ktorý je chápaný ako súbor prepojených a vzájomne previazaných systémov. Tj.: Keď ťa bolí hlava, neznamená to, že problém je v hlave, ale môže byť v trávení alebo v emočnom rozpoložení. V čínskej medicíne platí, že jeden symptóm môže mať rôzny koreň zdravotného problému, ale zároveň rôzne symptómy môžu poukazovať na rovnaký koreň zdravotného problému.

Západná medicína tak, ako ju poznáme v našej kultúre, sa zameriava hlavne na odstránenie symptómov, ktoré sa objavujú na tele a v tele v štýle: Keď ťa bolí hlava, lieč hlavu, keď ťa bolí žlčník, lieč žlčník.
Tým, ako je západná medicína špecializovaná, stráca sa pohľad na človeka ako na celok.

Zdravie je v čínskej medicíne vnímané ako vnútorná rovnováha a súčasne aj ako rovnováha medzi organizmom a prostredím v ktorom žije.

10874833 - yin-yang symbol with chinese letter, the sign of the two elements.Základom učenia tradičnej čínskej medicíny je jednota protikladov tzv. Yin a Yang, v ktorých je obsiahnuté všetko, celý vesmír a tiež samozrejme ľudské telo a jeho fyziologické funkcie. Pomer Yinu a Yangu v tele by mal byť vyvážený, aby všetko fungovalo tak, ako má. Ak je táto rovnováha narušená, vznikajú rôzne zdravotné ochorenia.

Systém ďalej pracuje s piatimi prvkami – oheň, zem, kov, voda, drevo, ku ktorým sú priradené jednotlivé orgány a rôzne tkanivá v tele. Ak interakcie medzi týmito prvkami postupujú podľa prírodných zákonov, všetko v tele funguje ako má. Ak sa však systém naruší a dôjde k disharmónii, môže to spustiť kaskádový proces rôznych ochorení – vnútorný rozvrat organizmu.

Vo svojej liečebnej praxi sa opieram o skúsenosti a poznatky klasickej čínskej medicíny a tradičnej čínskej medicíny, ktoré som nazbieral počas svojho štúdia v Českej republike, na Slovensku, v Polsku a samozrejme aj v samotnej Číne.

Prečítajte si:

Aj keď pre liečenie a udržiavanie zdravia uprednostňujem a odporúčam čínsku medicínu, pretože mi najviac pomohla pri vlastných zdravotných problémoch, neznamená to, že som západnú medicínu úplne zavrhol. Západná medicína nám dokáže tiež v mnohom pomôcť, hlavne čo sa týka akútnych ochorení alebo život ohrozujúcich stavov. Nástroje západnej medicíny, ako napríklad laboratórne vyšetrenia, využitie diagnostických metód a prístrojov, alebo chirurgický zákrok, majú stále svoje opodstatnenie a význam a pri mojej diagnostike jej závery beriem do úvahy.

Čo neodporúčam: prerušiť liečbu západnou medicínou, samovoľne znižovať lekárom predpísané dávky liekov. Ak sa chcete liečiť aj pomocou čínske medicíny, vždy sa budem zaujímať aj o informácie, ktoré nám západná medicína ponúkne.