Zápis do registra športu

Zápis do registra športu

Register právnických osôb v športe

Zápis športovej organizácie AHA Effect s.r.o. podľa Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov –  šiesta časť – informačný systém športu, § 81

Register fyzických osôb v športe

Zápis fyzickej osoby  podľa  Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov –  šiesta časť – informačný systém športu, § 80


Športová organizácia: AHA Effect s.r.o.

IČO: 50179217
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Druh športovej organizácie: Iná športová organizácia

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška ročného a členského príspevku: 0,00

Štatutárny orgán:
Urban Daniel, dutherapy@gmail.com

Kontrolór: nie je menovaný

Zápis do registra bol vykonaný 16.02.2018.

Sídlo a Korešpondenčná adresa:

Bohrova 1204/5
851 01 Bratislava
Slovenská Republika

E-mail: dutherapy@gmail.com

Bankové účty: IBAN: SK3383300000002900970351

Šport a športová činnosť:

Typ športuŠportové odvetvieDruh športuDruh vykonávanej športovej činnosti
iný športMasážeŠportové masáže

Zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii:
Zápis fyzickej osoby – športového odborníka – do športovej organizácie AHA Effect s.r.o

Meno športového odborníka: Daniel Urban
Dátum narodenia: 22.11.1979
Krajina narodenia: Slovenská Republika

Štátna príslušnosť: Slovenská Republika
Právny titul: Športový odborník – členský vzťah k športovej organizácii
Dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: 23.02.2018

E-mail: dutherapy@gmail.com
Korešpondenčná adresa: Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava, Slovenská Republika

Príslušnosť ku organizáciám: AHA Effect s.r.o.

Športové informácie

Druh vykonávanej činnosti: Športový odborník

Druh odbornej činnosti: Fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu (b)

Šport: iný šport
Športové odvetvia:
Druh športu: masér

Odborné informácie

Doklady o odbornej spôsobilosti:

Názov odbornej spôsobilostiČíslo dokladuPlatnosť od  Platnosť doOverilVydal
Masér športovej masáže1961December 5, 2003doc.,MUDr. Jozef Šmondrk, CSc.Remas, Teplická ulica 24/136, Piešťany
Top